ร่วมทำบุญ ทอดกิฐิน ฯ วัดคลองวังอ้ายเนื้อ

          ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมเครื่อข่าย ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร จากทั่วประเทศ บริบัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด และคุณแม่สมสมร ออสุวรรณ และครอบครัว ร่วมเป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดคลองวังอ้ายเนื้อ ต.บางแก้ว อ. เมือง .จ ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา รวมยอดเงินจากการทอดกฐินครั้งนี้ ได้ 869,207 บาท