พัฒนาบุคลากร รุ่นที่26 ณ จ.ชุมพร

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ รุ่น 26

เมื่อ 16-17 ต.ค.2556...ชสท.จัดอบรม หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ รุ่นที่ 26/2556 ณ โรงแรมชุมพรแกรด์ พาเลช จ.ชุมพร ได้รับเกียรติจากท่านกนก คติการ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ