ชสท. แสดงความยินดีครบรอบปีที่ 41กรมส่งเสริมสหกรณ์

ชสท. แสดงความยินดี ครบรอบปีที่ 41 คล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์

นายโชคดี ออสุวรรณ รักษาการแทนผู้จัดการใหญ่ และเจ้าหน้าที่ของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ได้มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาส "วันครบรอบการสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีที่ 41" เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้รับมอบแจกันดอกไม้ พร้อมทั้งข้าราชการ พนักงานและผู้ปฏิบัติงานในกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ