พัฒนาบุคลากรฯ รุ่นที่ 25 เขต 1 ที่สระบุรี

27 - 28 สิงหาคม 2556..ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) จัดงานฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ" รุ่นที่ 25/2556 ที่ศุภาลัยป่าสักรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ได้รับเกียรติจาก ดร.กนก คติการ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษเรื่อง"ทิศทางการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทย" และนายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรพิเศษ ในรุ่นนี้มีผู้นำสหกรณ์ในเขตภาคกลาง 9 จังหวัดเข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 300 คน