ดร.กนก คติการ เปิดโครงการฝึกอบรมพร้อมบรรยายพิเศษ "การพัฒนาบุคลากร ฯ รุ่นที่ 25/2556" ที่สระบุรี
ดร.กนก คติการ เปิดโครงการฝึกอบรมพร้อมบรรยายพิเศษ
"การพัฒนาบุคลากร ฯ รุ่นที่ 25/2556" ที่สระบุรี
27 สิงหาคม 2556...ดร.กนก คติการ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ". จัดโดยชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) รุ่น 25/2556  ระหว่างวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2556 ณ  โรงแรมศุภาลัย  ป่าสัก  รีสอร์ท  แอนด์  สปา  จังหวัดสระบุรี