ประชุมคณะกรรมการฯ พร้อมอวยพรวันเกิด
26 สิงหาคม 2556... เวลา 10.00 น. ประชุมคณะกรรมการฯ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) พร้อมทั้งร่วมอวยพรวันเกิดให้กับคุณประมวล ศรีมะฆะ กรรมการฯ และคุณเฉียบชัย คงพุท ผู้ตรวจสอบกิจการฯ เสร็จการประชุมในเวลา 13.00 น.