ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศึกษาหลักสูตรนักบริหารสหกรณ์การเกษตร รุ่นที่ 1
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศึกษาหลักสูตรนักบริหารสหกรณ์การเกษตร รุ่นที่ 1

          ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัดเชียงใหม่  และสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย  ได้ร่วมกันจัดทำโครงการหลักสูตรนักบริหารสหกรณ์การเกษตร รุ่นที่ 1  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดต้นแบบ  เพื่อพัฒนาผู้บริหารงานของขบวนการสหกรณ์ พัฒนาศักยภาพสหกรณ์  ด้านธุรกิจการตลาด  การบริหารจัดการ  ด้านวิชาการต่าง ๆ ตลอดจนเตรียมความพร้อมของสหกรณ์การเกษตร  เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  ที่จะมาถึงในปี 2558

          โดยกำหนดการเรียนในระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2556 - 8 ธันวาคม 2556  รายละเอียด ดังลิงค์ด้านล่างนี้

คลิกดาวน์โหลดรายระเอียดพร้อมใบสมัคร