ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมน้ำใจ
19 สิงหาคม 2556 ทีมงานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ร่วมกับผู้แทนสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 และคณะกรรมการเครือข่ายธุรกรรมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เยี่ยมชมกิจการของ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมน้ำใจ” บริเวณแฟลตคลองเตย พร้อมทั้งได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมเพื่อนำน้องๆไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์เขาดินในเดือนกันยายนนี้