ประชุมเครือข่ายธุรกรรมสหกรณ์ กทมฯ พื้นที่ 2
ประชุมเครือข่ายธุรกรรมสหกรณ์ กทมฯ พื้นที่ 2

18 สิงหาคม 2556 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการเครือข่ายธุรกรรมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 จัดการประชุมสัญจร ประจำเดือนสิงหาคม 2556 ณ สหกรณ์เคหะสถานชุมชนคลองเตย โดยมีคณะกรรมการฯ และคุณอรุณี จันทนา ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 กับทีมงานร่วมการประชุม พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์ฯ ขอขอบคุณจ้าภาพที่อำนวยความสะดวกสถานที่และอาหารกลางวัน เดือนหน้าพบกันใหม่ครับ