ท่องโลกเกษตรกับ ชสท.ที่ สกก.ท่ายาง
ท่องโลกเกษตรกับ ชสท.ที่ สกก.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

20 ส.ค.2556 เวลา 11.00 น. ทีมงาน ชสท.บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ "ท่องโลกเกษตรกับ ชสท.ที่ สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด ดำเนินรายการโดยนายประพจน์ ภู่ทองคำ สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัดเป็นสหกรณ์ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมการผลิต การตลาด เน้นประสิทธิภาพการบริหารจัดการและหลักธรรมาภิบาล ดำเนินกิจกรรมครบวงจรจนประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง ขอขอบคณท่านประธานกรรมการฯ,คณะกรรมการฯ ผู้จัดการ และพนักงานทุกๆท่านที่ให้การต้อนรับ ..ติดตามชมได้ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ช่องฟาร์มแชนแนล ทุกวันอาทิตย์เวลา 07.00 น.