แสดงความยินดีกับคุณรัตนา เหตุคุณ

นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) พร้อมผู้บริหาร ชสท. เดินทางไปแสดงความยินดีกับคุณรัตนา เหตุคุณ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ในโอกาสที่ได้มารับตำแหน่งใหม่ และได้มอบเหรียญที่ระลึก 60 ปี ชสท.เมื่อวันที่ 13 ส.ค.56