รองจิตรกรนำคณะร่วมประชุมที่ ชสท.

5 ส.ค.2556 ..เวลา 11.00 น. ท่านจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยน.ส.เสาวณีย์  ชูจันทร์  นักวิเทศสัมพันธ์  ชำนาญการ, น.ส.รุ่งทิพย์  แดนรักษ์  นักวิชาการสหกรณ์ ชำนาญการ และ นายพิสณฑ์  ชลายนนาวิน นักวิชาการสหกรณ์ ชำนาญการ มาร่วมการประชุมกับผู้บริหารชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด เรื่องความร่วมมือในด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่น ระหว่างไทย – ญี่ปุ่น ที่สำนักงาน ชสท.