เครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์

การประชุม "เครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์"

1 สิงหาคม 2556... นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท. และ นายไกรสิทธิ์ โรจเกษตรชัย รักษาการผู้จัดการใหญ่ ชสท.นำเสนอโครงการ "ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย" ในการประชุม "เครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์" ที่ห้องประชุมโรงแรมเอบิน่า กรุงเทพฯ จัดโดย กรมส่งเสริมสหกรณ์