ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ

การประชุมสัมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ

11 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. สภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดงานประชุมสัมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2556 - 2559 สู่การปฎิบัติเพื่อการพัฒนาภาคเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดย ฯพณฯนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ โดยนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และบุคลากรของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด พร้อมแขกผู้มีเกียรตรวม 2,400 คน นับว่าเป็นการรวมพลังครั้งสำคัญของภาคประชาชนเพื่อร่วมกันทำงานเพื่ออนาคตของเกษตรกรไทย และประเทศชาติให้มีความมั่นคงยั่งยืนตลอดไป