สหกรณ์สมาชิก

ลำดับ ชื่อชุมนุมสหกรณ์ ที่อยู่ โทรฯ เว็บไซต์
สหกรณ์สมาชิก  เขต  1
1 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรกรุงเทพมหานคร  จำกัด

72/22-26 ถ.สหกรณ์ แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กทม. 10510

02-5171165

2 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรชัยนาท  จำกัด

113 หมู่ 6  ถ.ชัยนาท-เขื่อน ต.บ้านกล้วย
อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000

3 ชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี  จำกัด

25/1 ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

4 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรปทุมธานี  จำกัด

2/8 หมู่ 7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

5 ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จำกัด

1 หมู่ 5 ถ.นครหลวง - ภาษี ต.บ่อโพง อ.นครหลวง  จ.พระนครศรีอยุธยา 13260

6 ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดลพบุรี  จำกัด

53/15 ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15160

7 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสิงห์บุรี  จำกัด

67 หมู่ 6 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000

8 ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดสระบุรี  จำกัด

111  หมู่ 5 ต.บ้านยาง อ.เสาไห้  จ.สระบุรี 18160

9 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรอ่างทอง  จำกัด

381 ม.7  ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110

สหกรณ์สมาชิก เขต 2
1 ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี  จำกัด

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี
123 ต.ปากแพรก อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี 71000

2 ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดนครปฐม  จำกัด

63 ม. 1 ต. สามง่าม อ. ดอนตูม จ.นครปฐม 73150

3 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรประจวบคีรีขันธ์  จำกัด

35/9  ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน  อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์    77110

4 ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี  จำกัด

123 ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

5 ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดราชบุรี  จำกัด

80  ถ.ราษฎรยินดี  ต.หน้าเมือง อ.เมือง  จ.ราชบุรี    70000

6 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสมุทรสาคร  จำกัด

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
56  หมู่ 3 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดื่อ
อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร 74000

7 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสุพรรณบุรี   จำกัด

371 ม. 2 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี  72140

สหกรณ์สมาชิก เขต 3
1 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจันทบุรี  จำกัด

52 หมู่ 9 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จ.จันทบุรี 22000

2 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรตราด  จำกัด

112  หมู่ 2  ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000  

3 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรนครนายก  จำกัด

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก
ข1-333 ถ.สันคูเมือง ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000

4 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรปราจีนบุรี  จำกัด

127/1 ม.2 ต.ไม้เค็ด  อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี  25230

5 ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดระยอง  จำกัด
สหกรณ์สมาชิก เขต 4
1 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรกำแพงเพชร  จำกัด

257  หมู่ 1  ถ.พหลโยธิน  ต.นครชุม อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร  62000

2

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรนครสวรรค์ จำกัด

91/1  ถ.มาตุลี  ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000

3 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตพิจิตร  จำกัด

157  หมู่ 2  ถ.พิจิตร-ตะพานหิน  ต.ท่าหลวง อ.เมือง  จ.พิจิตร  66000

4 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพิษณุโลก  จำกัด

890/16  ถ.บรมไตรโลกนาถ อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000

สหกรณ์สมาชิก เขต 5
1 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่  จำกัด

140/1 หมู่ 11 ถ.เชียงใหม่ - พร้าว ต.หนองหาร  อ.สันทราย จ.เชียงใหม่   50290

2 ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดเชียงราย  จำกัด

144/1  หมู่ 1  ถ.พหลโยธิน  ต.สันทราย อ.เมือง  จ.เชียงราย    57000

3 ชุมนุมสหกรณ์น่าน  จำกัด

26/1  ถ.สุมนเทวราช  ซ.1  ต.ในเวียง อ.เมือง  จ.น่าน    55000

4 ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดพะเยา  จำกัด

1/5  ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์  ต.เวียง  อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000

5 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแม่ฮ่องสอน  จำกัด

สหกรณ์การเกษตรแม่สะเรียง จำกัด
ถ. แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน ต. บ้านกาศ อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน    581110

6 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรลำปาง  จำกัด

19 หมู่ 4  ต.ท่าผา อ.เกาะคา  จ.ลำปาง    52130

 

7 ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดลำพูน  จำกัด

202  หมู่ 8  ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ  จ.ลำพูน    51180

8 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรอุตรดิตถ์  จำกัด

181  หมู่ 4  ถ.บรมอาสน์  ต.บ้านเกาะ อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์    5300

สหกรณ์สมาชิก เขต 6
1 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดชัยภูมิ  จำกัด

760/1 หมู่ 1 ถ.ชัยภูมิ-บ้านเขว้า ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ    36170

2 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรนครราชสีมา จำกัด

1173  ถ.สุนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

3 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์  จำกัด

60/1  ม.9  ต.บ้านยาง  อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

4

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรยโสธร จำกัด

111 หมู่ 5 ต.ห้วยแก้ว อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35000

5 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรศรีสะเกษ  จำกัด

สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด
67 หมู่ 15 ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120

สหกรณ์สมาชิก เขต 7
1 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรขอนแก่น จำกัด

บ้านหนองค้า หมู่ 5  ต.โนนท่อน อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000

2 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสกลนคร จำกัด

70  หมู่ 9  ต.ส่องดาว  อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190

3 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด

116/3 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000

4 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอุดรธานี  จำกัด

สหกรณ์การเกษตรเมืองอุดรธานี จำกัด (ชั้น2)
35 ม.5 ถ.ประชารักษา ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

สหกรณ์สมาชิก เขต 8
1 ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดชุมพร  จำกัด

8/9   หมู่ 8 ต.ขุนกระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร 86190

2

ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด

103  หมู่ 11 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

3

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพังงา จำกัด

49/24  หมู่ 9  ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110

สหกรณ์สมาชิก เขต 9
1 ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง  จำกัด

5  หมู่1  ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง 92000

2 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรนราธิวาส  จำกัด

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
ถ.พิชิตบำรุง ต. บางนาค  อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000

3 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรปัตตานี  จำกัด

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
ถ.ปากน้ำ  อ.เมือง  จ.ปัตตานี    94000

4

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรยะลา จำกัด

97/482 ถ.สาย 15 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

5

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสงขลา จำกัด

634 หมู่ 2 ถ.ห้าแยก-ปัตตานี ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 

6 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสตูล  จำกัด

99  หมู่ 2  ต.ท่าแพ  อ.ท่าแพ  จ.สตูล 91150