ท่องโลกเกษตรกับ ชสท. ณ โพธาราม

ท่องโลกเกษตรกับ ชสท. ณ  สกก. โพธาราม

          ทีมงาน  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ได้ทำการบันทึกเทปโทรทัศน์  รายการ “ท่องโลกเกษตรกับ ชสท.” ตอน ““สกก.โพธาราม ต้นแบบสหกรณ์เข้มแข็ง”  ณ  เวทีงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 โดยมีผู้เข้าร่วมรายการประกอบด้วย  นายศิริชัย ออสุวรรณ  ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. , นายสมชาย  วิเศษรจนา  ประธานกรรมการฯ สกก.โพธาราม, นางวรรณา  เปลี่ยนแก้ว  รองประธานฯ สกก.โพธาราม ,  นายชัยวัฒน์  หมวดคล้าย  รองประธานฯ สกก.โพธาราม  และนายจำลอง  รอดอินทร์  เลขานุการ สกก. โพธาราม ดำเนินรายการโดย  นายประพจน์ ภู่ทองคำ ออกอากาศทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง ฟาร์มแชนแนล ทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.00 - 07.30 น.