ชสท. ใจดี มอบอุปกรณ์การเรียนแก่ โรงเรียนบ้านสันประดู่

          เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด นำโดย นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ,นายโชคดี ออสุวรรณ รักษาการแทนผู้จัดการใหญ่ ชสท. ,นายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่ ชสท. ,นายประพจน์ ภู่ทองคำ ผู้ดำเนินรายการ "ท่องโลกเกษตร กับชสท." รวมถึงคณะทำงานจาก ชสท. พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ เงินกร ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์จังหวัดสระบุรี จำกัด ได้เดินทางไปมอบอุปกรณ์การเรียนแก่ โรงเรียนบ้านสันประดู่ จังหวัดสระบุรี ดังนี้คือ 1. กระเป๋าเป้ใส่หนังสือ 2. อุปกรณ์เครื่องเขียน เช่น ดินสอ/ยางลบ/ปากกา/ไม้บรรทัด เป็นต้น 3. ถุงเท้าสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี (สีขาว/สีน้ำตาล) 4. สมุดความหนาจำนวน 60 แผ่น 5. เครื่องกรองน้ำ พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เนื่องในวันเปิดเทอม ซึ่งได้รับการต้อนรับจาก นายพิสิทธิ์ จิตต์ผูก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันประดู่ (คำประชานุสรณ์) คุณลัดดาวัลลย์ อิทรวิเชียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง และคณะอาจารย์ นักเรียน เป็นอย่างดี

          โรงเรียนบ้านสันประดู่ ตั้งอยู่ที่ 120 หมู่ 5 ตำบล บ้านยาง อำเภอ เสาไห้ จังหวัดสระบุรี มีอาจารย์ทั้งหมด 6 คน และนักเรียนในโรงเรียนรวม 80 คน ทั้งนี้ทางโรงเรียนยังให้โอกาสกับลูกหลานชาวต่างด้าวที่มาใช้แรงงานให้ได้รับการศึกษาโดยได้รับสิทธิ์ต่างๆเท่าเทียมกัน