กีฬาเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ของขบวนการสหกรณ์
     11 พฤษภาคม 2556 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ได้เข้าร่วมกีฬาเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ครั้งที่5 โดยปีนี้ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ นายโชคดี ออสุวรรณ รักษาการผู้จัดการใหญ่  นายจีรพัฒน์ งามสง่า  รองผู้จัดการใหญ่ สายงานการพัฒนาสหกรณ์  พร้อมด้วยคณะนักกีฬาและพนักงาน ชสท. เข้าร่วมด้วย  ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายยศวริศ   ชูกล่อม   ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวจเกษตรและสหกรณ์   กล่าวเปิดการแข่งขัน    และนายวิฑูรย์ แนวพานิจ  ประธานกรรมการดำเนินงานสันนิบาตสหกกรณ์ฯ  กล่าวรายงาน   ช่วงเช้าเป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอล และกีฬามหาสนุก  ซึ่งในปีนี้  กรมส่งเสริมสหกรณ์  เขตพื้นที่ 1,2   ครองถ้วยแชมป์ฟุตบอลไปได้ ช่วงเย็นต่อด้วยงานเลี้ยงสังสรรค์  มอบของรางวัล  และส่งมอบการจัดครั้งต่อไป