ชสท.เชิญร่วม "ประกวดขับร้องเพลงสหกรณ์การเกษตร" ครั้งที่1 ประจำปี 2556 ชิงโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัลและของขวัญมูลค่ากว่า 3 แสนบาท

               

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ขอเชิญทุกท่าน "ประกวดขับร้องเพลงสหกรณ์การเกษตร" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 ชิงโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัลและของขวัญกว่า 3 แสนบาท

เพื่อให้ส่งเสริมและเผยแพร่เพลงสหกรณ์การเกษตรให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและสร้างชื่อเสียงให้กับสหกรณ์การเกษตรที่มีอยู่ทั่วประเทศ จึงขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ทุกประเภท นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดขับร้องเพลงสหกรณ์การเกษตร ชิงโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัลและของขวัญมูลค่ากว่า 3 แสนบาท

ดาวน์โหลดรายละเอียดการประกวดเพลงสหกรณ์การเกษตร ได้ที่ www.co-opthai.com หรือ http://www.facebook.com/acft.coopthai 

ระยะเวลาส่งผลงาน 

1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556        ส่งผลงาน

1 ตุลาคม 2556 - 30 ตุลาคม 2556         คัดเลือกรอบแรก

เดือนพฤศจิกายน 2556                                 ประกาศผลรอบแรก/การจัดประกวดรอบชิงชนะเลิศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
โทร. 0-2561-4567 ต่อ 105,106

โทรสาร. 0-2561-3327, 0-2941-1238

รายละเอียดโครงการ (ดาวโหลดไฟล์ .pdf)


ใบสมัครเข้าร่วมประกวดร้องเพลง(ดาวโหลดไฟล์ .pdf)


ดาวโหลดเพลงสหกรณ์การเกษตร