ประกาศ รับสมัครพนักงาน
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน จำนนวน 2 ตำแหน่ง โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

ตำแหน่ง  ช่างเทคนิคและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ จำนนวน 1 ตำแหน่ง

          -  เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป

          -  วุฒิการศึกษาระดับ ป.ว.ช. ขึ้นไป สำเร็จการศึกษาด้านอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

          -  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

          -  สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

          -  มีความรู้ทางด้านซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ สามารถแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ในด้านโปรแกรมพื้นฐาน, ระบบ Network, Software และ Hardware ได้

          -  สามารถขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ และขับขี่รถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง  พนักงานบริการ (ช่างซ่อมบำรุง) 1 ตำแหน่ง

          -  เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

          -  วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

          -  มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงทั่วไป

          -  มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี สุภาพ เรียบร้อย ขยัน

          ผู้สนใจ โปรดติดต่อขอรับใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบได้ที่ แผนกบุคลากรและพัฒนาองค์กร ฝ่ายสำนักงานและบุคลากร เลขที่ 79 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ในวันและเวลาราชการ 09.00 - 17.00 น. เว้นวันหยุดราชกา