พัฒนาบุคลากรฯ รุ่น 23 จ.ขอนแก่น

     ชสท. นำโดยนายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ เดินหน้าโครงการฝึกอบรม "การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ" รุ่นที่ 23 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 22-23 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา โดยได้รับความสนใจจากสหกรณ์การเกษตรใน เขต 7 คือ จังหวัดขอนแก่น,  มหาสารคาม, กาฬสินธุ์, เลย, สกลนคร, อุดรธานี, หนองบัวลำภู, ชัยภูมิ,  นครราชสีมา,    บึงกาฬ, หนองคาย  และนครพนม ส่งตัวแทนร่วมฝึกอบรมอย่างคับคั่งเช่นเคย และได้รับเกียรติจากวิทยากรที่คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น ท่านจิตรกร  สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทีี่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานและเป็นวิทยากรในหัวข้อ "การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสู่ความสำเร็จ" , อาจารย์พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ ผอ.ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาพื้นที่เฉพาะ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในหัวข้อ“การเตรียมความพร้อมของเกษตรกร กับ เขตการค้าเสรีอาเซียน (AEC)” , อาจารย์ปรเมศวร์  อินทรชุมนุม ในหัวข้อ "กฎหมายที่ควรรู้สำหรับผู้บริหารสหกรณ์", คุณณัฐพล นันทนาวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการ ชสก.จังหวัดต้นแบบของ ชสท. หัวข้อ “ประสบการณ์ของนักส่งเสริมสหกรณ์” , ดร.สุรวงศ์  วัฒนกูล หัวข้อ“กลยุทธการบริหารงานเชิงรุกของสหกรณ์” และร่วมสร้างความบันเทิงด้วยการขับกล่อมเพลงดังโดยนักร้องขวัญใจชาวสหกรณ์การเกษตร "นิกส์ นิรนาม" และเตรียมพบกับรุ่นต่อไปเร็วๆ นี้ที่ภาคใต้นะคะ