บันทึกเทป "เกษตรโลก เกษตรเรา"
28 ก.พ.56 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมทำรายการ"เกษตรโลก เกษตรเรา" ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสระบุรี จำกัด ดำเนินการร่วมกัน เดือนละ 2 ตอน โดย คุณคำรณ หว่างหวังศรี ที่ ชสก.สระบุรี ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3