หารือความคืบหน้า CDC

7 ก.พ.2556 เวลา 08.30 น. นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท. นายไกรสิทธิ์ โรจนเกษตรชัย รักษาการผู้จัดการใหญ่ นายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่ ชสท. และนายธวัชชัย เรืองรัตน์ธรรม ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ที เจ ซี เคมี จำกัด ได้เข้าพบนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อหารือความคืบหน้าในโครงการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (CDC) และขอสาสน์แสดงความยินดีที่ บ.ที เจ ซีฯ เปิดดำเนินการครบรอบ 43 ปี