เกษตรโลก เกษตรเรา - เร็วๆนี้ที่ช่อง3
25 มกราคม 2556 นายคำรณ หว่างหวังศรี นักจัดรายการชื่อดัง ได้ร่วมประชุมหารือกับนายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ที่ ชสท. ได้ข้อสรุปว่าจะสนับสนุนการดำเนินงานของ ชสท.และสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ โดยให้ ชสท.เป็นผู้ประสานงานกับสหกรณ์การเกษตรต่างๆเพื่อร่วมถ่ายทำรายการ "เกษตรโลก เกษตรเรา" ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 16.10 น.และจะบันทึกเทปโทรทัศน์ครั้งแรกที่จังหวัดสระบุรีในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ นี้