ชสก.ต้นแบบ จ.สงขลา

 21-23 มกราคม 56

โครงการพัฒนาสหกรณ์ เครือข่ายเข้มข้นสหกรณ์เข้มแข็งกิจกรรมชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดต้นแบบ  จัดโดย ชสท.  ร่วมกับ ชสก.สงขลา ท่านประธาน มาเป็นประธานในพิธีเปิด และลุงลัภย์กล่ายรายงาน มีพิธีกร นายมนุชาธิป  คณะกรรมการของ ชสท.นำโดย ท่านประธานศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท.  นายสะหรี พันหวัง กรรมการ นายประมวล กรรมการ และ นายจีรพัฒน์ งามสง่า รอง ผจก.ใหญ่ สายงานการพัฒนาสหกรณ์ ได้มาร่วมกิจกรรม  ชสก. ตันแบบ ของจังหวัด สงขลา ร่วมกับ  21 สหกรณ์สมาชิกในจังหวัดสงขลา โดยกิจการนี้มีรูปแบบ โดยให้สหกรณ์สมาชิก มาบอกถึงปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์ และหาวิธีการแก้ปัญหา โดยมีผู้มีความรู้ด้านสหกรณ์ช่วยกันวิเคราะห์ เช่น นายวัลลภ สุขมี  นักวิชาการอิสระด้านสหกรณ์ , สกจ. สงขลา นายเสน่ห์ สภาพันธุ์  นายลัภย์ หนุประดิษฐ์ นักสหกรณ์แห่งชาติ  และนายศิริชัย  ออสุวรรณ  บรรยากาศของงานเต็มไปด้วยความรู้และสาระ ทำให้ทราบถึงปัญหาของสหกรณ์ในจังหวัดสงขาทั้งที่ประสพความสำเร็จ และที่มีปัญหาในการดำเนินงาน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

ประมวลรูป 
https://plus.google.com/photos/104955326347856853598/albums/5836152434168449729?authkey=CNaDkZDXtOzYJA
https://plus.google.com/photos/104955326347856853598/albums/5836348172324720113