พัฒนาบุคลากรฯ รุ่น 21 จ.ระยอง
17 ม.ค.56 ชสท.เปิดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ" รุ่นที่ 21/2555 โดยมีนายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ ที่ จ.ระยอง