ชสท.เยี่ยม สกก.เมืองระยอง
     18 มกราคม 2556 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท. พร้อมคณะ เดินทางเยี่ยมเยียน สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง จำกัด โดยมี นายนุ พรศิริคช ประธานกรรมการฯ สกก.เมืองระยอง และนายอานุภาพ กระจ่างแจ้ง ผู้จัดการ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแนะนำสหกรณ์ฯ