อ.สุรวงศ์ ติวเข้ม "นักพูดมืออาชีพ"

"ติวเข้ม" 8 ม.ค.2556 อาจารย์สุรวงศ์ วัฒนกูล จัดโปรแกรมอบรมพิเศษ ทีมงาน ชสท.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับชาวสหกรณ์ฯ ในปี 2556 (งานนี้ อ.สุรวงศ์ฯ คิดเอง + บรรยายเอง ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ) ชสท.ขอขอบพระคุณ อาจารย์สุรวงศ์ วัฒนกูล มา ณ โอกาสนี้