ร่วมไว้อาลัย นางเหรียญ พันธุรักษ์ มารดา อ.วินัย พันธุรักษ์
8 ม.ค. 56 ชุมนุมสหกรณ์ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอธิธรรมศพ นางเหรียญ พันธุรักษ์ มารดา อ.วินัย พันธุรักษ์(ที่ปรึกษา ชสก.ต้นแบบ) ที่เสียชีวิตด้วยโรคชราเมื่อวันที่ 7 ม.ค. 56 มีกำหนดการสวดพระอธิธรรมศพ วันที่ 7-13 ม.ค. 56 ณ วัดศรีมหาธาตุ บางเขน ศาลา 3