คณะ ชสอ. สวัสดีปีใหม่56 ชสท.

28 ธันวาคม 2555 นายก๊ก ดอนสำราญ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) พร้อมด้วย นายสมพล ตันติสันติสม รองประธานกรรมการ คนที่ 2 นายอนันต์ ชาตรูประชีวัน ผู้จัดการใหญ่ และนายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ เดินทางมาเยี่ยมเยียน ชสท.และสวัสดีปีใหม่ 2556 โดยมี นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) พร้อมด้วยนายไกรสิทธิ์ โรจนเกษตรชัย รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจ และนายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ณ ชั้น 2 อาคาร ชสท.