สวัสดีปีใหม่ 2556

สวัสดีปีใหม่ 2556

            3 มกราคม 2556 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท. นายดิเรก สังขจันทร์ รองประธานกรรมการฯ ชสท. นำคณะผู้บริหาร ชสท.และผู้บริหารบริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด สวัสดีปีใหม่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปรึษากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีและรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

สวัสดีปีใหม่ 2556 แด่ นายยุคล  ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สวัสดีปีใหม่ 2556 แด่ นายศิริวัฒน์  ขจรประศาสตร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สวัสดีปีใหม่ 2556 แด่นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยนายอนุโลม  มีกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นตัวแทนรับมอบ

สวัสดีปีใหม่ 2556 แด่ นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

สวัสดีปีใหม่ 2556 แด่ นายวินัย  กษิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

สวัสดีปีใหม่ 2556 แด่ นายจิตรกร  สามประดิษฐ์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

สวัสดีปีใหม่ 2556 แด่นายธรรมศิริ  ไชยรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  กรมส่งเสริมสหกรณ์(ภาพบน)

สวัสดีปีใหม่ 2556 แด่นายพีระพงศ์  วาระเสน นักวิชาการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์(ภาพล่าง)