ชสท. จัดพิธีไหว้ศาลประจำปี

ชสท. จัดพิธีไหว้ศาลประจำปี 

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 ณ สำนักงาน ชสท.