ร่วมงาน 60 ปีบริษัท กันตนา คนไทยหัวใจเกษตร ครั้งที่ 4
7 ธ.ค. 55 ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 60 ปีบริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด นำคณะเข้าร่วมงาน พร้อมทั้งออกบู๊ทแสดงสินค้าของ ชสท.ถึงวันที่ 10 ธ.ค.2555 ที่ผ่านมา