ชาวสหกรณ์ช่วยน้องคลายหนาว

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ชสท. ใจดี พาผู้นำสหกรณ์ร่วมทำบุญบริจาคสิ่งของและอาหารต่างๆ อันได้แก่ ผ้าห่ม จำนวน 50 ผืน และข้าวสาร บรรจุ 50 กิโลกรัม จำนวน 2 กระสอบ แก่ โรงเรียนหมู่บ้านเด็กเล็ก (มูลนิธิเด็ก) จังหวัดกาญจนบุรี

          บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข ความยินดี อีกทั้งยังอิ่มบุญ กันอย่างพร้อมหน้า เมื่อเห็นเด็กๆ รับของที่พวกเรามอบให้จากใจจริง ...เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า คืออนาคตของชาติ คือพลังผลักดันชาติรุ่งเรือง ถ้าเด็กๆรับรู้ว่ามีผู้ใหญ่อีกหลายคน คอยให้การสนับสนุนพวกเขา ไม่ละทิ้งหรือละเลยพวกเขา พวกเขาย่อมเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้าได้อย่างแน่นอน