ประมวลภาพ ชสท.เยี่ยม สกก.ในจ.เชียงใหม่
     22-24 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา คณะ ชสท.ได้เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียน สหกรณ์ต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับการต้อนรับจากสหกรณ์ฯเป็นอย่างดี