เปิดตัว ชสก.ต้นแบบ ภาคใต้

เปิดตัว โครงการ ชสก.ต้นแบบ โซนภาคใต้ ที่จ.สงขลา

20 พ.ย.2555 นายโอภาส กลั่นบุตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษในหัวข้อ"เครือข่ายเข้มข้น สหกรณ์เข้มแข็ง" ในงานเปิดโครงการ "ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดต้นแบบ" (ชสก.ต้นแบบ) แห่งที่ 3 ที่จังหวัดสงขลา จัดโดย ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสงขลา จำกัด ร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด