แสดงความยินดี รมว.และรมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

12พ.ย.55 ชสท. ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ เข้าแสดงความยินดีกับ นายยุคล ลิ้มแหลมทอง ในโอกาสเข้ารับดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ในโอกาสเข้ารับดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ