ร่วมงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2555

31 ต.ค. 2555 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท. นำทีมคณะผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2555 จัดโดย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมทั้งเป็นตัวแทนรับมอบประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2555 จาก นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ประธานในพิธี ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี