ประชุมร่วม คณะกรรมการ ชสก.อ่างทอง
30 ต.ค.2555 เวลา 09.30 น. นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท.และนายไกรสิทธิ์ โรจนเกษตรชัย รก.ผู้จัดการใหญ่ ชสท. ร่วมประชุมกับ คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ ชสก.อ่างทอง พร้อมทั้งผู้แทนสหกรณ์จังหวัด ณ ห้องประชุม สกก. วิเศษชัยชาญ