กำหนดการจัดโครงการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู๋ความสำเร็จ

วันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2555

รุ่นที่ 19   เขต 2    จ.กาญจนบุรี

วันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2555 รุ่นที่ 20   เขต 5    จ.เชียงใหม่
วันที่ 17 – 18 มกราคม 2556  รุ่นที่ 21   เขต 3    จ.ระยอง
วันที่ 30 – 31 มกราคม 2556  รุ่นที่ 22   เขต 6    จ.อุบลฯ
วันที่ 22 – 25 เมษายน 2556 รุ่นที่ 23   เขต 7    จ.ขอนแก่น
วันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2556 รุ่นที่ 24   เขต 4    จ.นครสวรรค์
วันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2556   รุ่นที่ 25   เขต 1    จ.สระบุรี
วันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2556  รุ่นที่ 26   เขต 8    จ.ชุมพร
วันที่ 13 - 14 พฤษจิกายน 2556  รุ่นที่ 27   เขต 9    จ.สงขลา