กสส.เยี่ยม ชสท."เครือข่ายเข้มข้น สหกรณ์เข้มแข็ง"

25 ต.ค.55 กสส. เยี่ยม ชสท. "เครือข่ายเข้มข้น สหกรณ์เข้มแข็ง"

25 ต.ค.55 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายโอภาส กลั่นบุศย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นำคณะผูบริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เยี่ยมสำนักงาน ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด โดยในเวลา 12.00 น.ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน กับคณะกรรมการฯ และพนักงานชสท. เวลา 13.30 น.ร่วมประชุม ถึงเวลา 18.00 น. แล้วท่านอธิบดีสมชาย ฯ ยังเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็นแก่ทุกๆท่าน ภายใต้แนวคิด "เครือข่ายเข้มข้น สหกรณ์เข้มแข็ง" เชื่อว่าจะบังเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน สหกรณ์การเกษตรทุกแห่งจะตอบรับในแนวคิดนี้