ชสก.ต้นแบบแห่งที่ 2 ที่สระบุรี

ชสก.ต้นแบบ แห่งที่ 2 ของประเทศไทย ที่สระบุรี

            เปิดแล้วโครงการ"ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดต้นแบบ" (ชสก.ต้นแบบ) แห่งที่ 2 ของประเทศไทย เมื่อ 16 ตุลาคม 2555 ที่ ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดสระบุรี จำกัด โดยมีนายประยูร อินสกุล สหกรณ์จังหวัดสระบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ และขอขอบคุณ นายสมบูรณ์ เงินกร ประธานกรรมการ ชสก.สระบุรี และ คุณปิยะ ช่างเสาร์ ผู้จัดการ ชสก.สระบุรี  และทุกท่าน ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้