เปิดชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดต้นแบบ ชสก.เชียงใหม่

เปิดชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดต้นแบบ ชสก.เชียงใหม่

          เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2555 ทีมงาน ชสท. ได้เดินทางถึง จ.เชียงใหม่ และให้กำลังใจ เครือข่ายสหกรณ์การเกษตร จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย และ จ.ชุมพร และทีมงานของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ ซึ่งเตรียมจัดสถานที่เปิด (1)โครงการ "ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดต้นแบบ" (2) สถาบันผู้นำธุรกิจการสื่อสารสหกรณ์ (3) โครงการเชื่อมโยงธุรกิจผลไม้สหกรณ์ จ.ชุมพร + จ.เชียงใหม่ในวันพรุ่งนี้ (27 สิงหาคม 2555) การเตรียมงานเสร็จสิ้นเวลา 21.30 น.

ต่อมา วันที่ 27 สิงหาคม 2555 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิด "โครงการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดต้นแบบ" แห่งแรกของประเทศไทย ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จำกัด และได้รับเกียรติจาก นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิด "สถาบันผู้นำธุรกิจและการสื่อสารสหกรณ์" พร้อมทั้งมีพิธีลงนามความร่วมมือเครือข่ายผลไม้ภาคสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ - ชุมพร