ชสท.แสดงความยินดีกับ นายวิจักร อากัปกริยา อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ชสท.แสดงความยินดีกับ นายวิจักร อากัปกริยา  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
5 ตุลาคม 2555 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. และผู้บริหารองค์กรในขบวนการสหกรณ์ ร่วมแสดงความยินดี กับท่านวิจักร อากัปกริยา อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท.มอบ "เหรียญที่ระลึก 60 ปี ชสท.
ให้ทีมงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และทีมงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท.มอบ "เหรียญที่ระลึก 60 ปี ชสท.
ให้ทีมงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และทีมงานกรมส่งเสริมสหกรณ์