ประธานศิริชัย กับ"ทิศทางการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรไทย"
ประธานศิริชัย กับ"ทิศทางการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรไทย"

10 กันยายน 2555 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท.ได้รับเชิญจาก "มูลนิธิฮันส์ ไซเดล" (รศ.เปรม บุญเรือง รองประธานมูลนิธิฯ) และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ทิศทางการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรไทย" ที่ จังหวัดพัทลุง ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการสหกรณ์ (สหกรณพี่ช่วยน้อง)" จัดโดย "มูลนิธิฮันส์ ไซเดล" (รศ.เปรม บุญเรือง รองประธานมูลนิธิฯ) และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง โดยมีนายอักษร เสนาชัย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และรศ.เปรม บุญเรือง รองประธานมูลนิธิฮันส์ ไซเดล ร่วมให้ความรู้กับผู้นำสหกรณ์การเกษตรใน จ.พัทลุง