วันคล้ายวันเกิด พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์
วันคล้ายวันเกิด พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์

นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท.และนายดิเรก สังขจันทร์ รองประธานฯ นำพนักงาน ชสท.เข้าคารวะ พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสวันคล้ายวันเกิด 7 กันยายน 2555