ร่วมงานฉลองครบรอบ 25 ปี สหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด
ร่วมงานฉลองครบรอบ 25 ปี สหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด 

     ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) นำโดยนายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยทีมงาน ชสท.และ คณะผู้บริหาร พนักงานสหกรณ์การเกษตรหลายแห่งไปร่วมงานฉลองครบรอบ 25 ปี ของสหกรณ์การเกษตรควนเนียง  จำกัด ในโอกาสนี้ทีมงาน ชสท.ได้ทำการบันทึกเทปรายการ "ท่องโลกเกษตรกับ ชสท."ตอน "การจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ และโครงการศึกษาการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ โดย ชสท." ณ เวทีงานฉลองครบรอบ 25 ปี สกก.ควนเนียง ผู้เข้าร่วมรายการประกอบด้วย 1.นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 2.นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท. 3.นายลัพภ์ หนูประดิษฐ์ นักสหกรณ์แห่งชาติ 4.นายสุทิศ พงษ์จีน ผู้จัดการ สกก.ควนเนียง ดำเนินรายการโดย นายประพจน์ ภู่ทองคำ  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ณ สหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ติดตามรายการ "ท่องโลกเกษตรกับ ชสท." ได้ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องฟาร์มแชนแนล ทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.00 น.