ร่วมพิธีเปิด CO-OP CYBER BRAIN ณ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง
ร่วมพิธีเปิด CO-OP CYBER BRAIN ณ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง 

นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. ร่วมพิธีเปิด CO-OP CYBER BRAIN ณ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด ท่านอนันต์ ภู่สิทธิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี มีท่านเชาวฤทธิ์ ประเสริฐกุล ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมทั้งผู้นำสหกรณ์จำนวนมาก ให้เกียรติร่วมพิธี ดำเนินงานโดย นายชัยวิเศษ ดีสุวรรณ ประธานกรรมการฯสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด คุณสุพัตรา ผ่อนจัตุรัส ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ณ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555