ดูนาโยน 1 ไร่ 1 แสน
ดูนาโยน 1 ไร่ 1 แสน

ทีมงาน ชสท. เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการ "1ไร่ 1 แสน" และบันทึกเทปโทรทัศน์ รายการท่องโลกเกษตรกับ ชสท.และทดลองโยนกล้า ใน"นาโยน" ในพื้นที่โครงการ "1ไร่ 1 แสน" (โครงการของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สนับสนุนโดยวิทยาลัยชุมชน จ.ตาก) ที่นาข้าวของนายชูชีพ โภคา อ.บ้านตาก จ.ตาก