มอบ 500,000 บาท ให้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง
มอบเงิน 500,000บาท ให้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง

          นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) นายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ๋ สายงานพัฒนาสหกรณ์ นายบุญเลิศ แสนหลวง ประธานกรรมการฯ ชสก.เชียงใหม่ คุณสุพัตรา ศรีเทพ ผจก.ชสก.เชียงใหม่ ทำพิธีมอบเงิน 500,000บาท ให้กับกองทุนพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง เพื่อใช้ในโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการและสร้างเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่โครงการหลวง ประจำปี 2555 ตัวแทนผู้รับมอบได้แก่ นายยิ่ง เดชจิรโชติ ประธานกรรมการฯ สกก.ดอยอินทนนท์ นายสุชาติ ชินมงคลวุฒิ ประธานกรรมการฯ สกก.ดอยแม่สลอง นายจรัล คุณยศยิ่ง ประธานกรรมการฯ สกก.ดอยสะเก็ดพัฒนา และมีท่านอนันต์ ภู่สิทธิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ท่านเชาวฤทธิ์ ประเสริฐกุล ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ คุณศิริกาญจน์ วิทยาฤทธิ์นนท์ ผอ.สตส.7 คุณรุจิเรข ณ ลำปาง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ พื้นที่ 1 และทีมงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้เกียรติร่วมพิธี เมื่อวันที่ 24 ก.ค.55 ณ ศูนย์พัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ชสก.เชียงใหม่